the, coffi a chacen gartref!

Project 1: Martin Burgess – “How to frame a pilot of Personal Carbon Accounts in Wales?”

Yn ddiweddar, gofynnwyd i Lywodraeth Cymru werthuso cynllun Peilot Carbon Personol. Mae’n wahanol iawn i’r syniad o Fasnachu Carbon Personol a drosglwyddwyd gan Lywodraeth y DU fel ‘syniad o flaen ei amser’. Yn hytrach na’r model neolobaidd yma sy’n seiliedig ar gyllid, mae’r cynllun peilot yng Nghymru yn seiliedig ar newid ymddygiad ac egwyddorion rheoleiddio cymdeithasol. Bydd Martin yn trafod y gwahaniaethau yma ac yn ystyried sut y gall y peilot weithio. Bydd yn chwilio am adborth ar ddulliau i ffurfio cyflwyniad ar gyfer grwpiau ffocws a / neu’r cyhoedd.

Project 2: Jesse Heley, Marc Welsh and Sam Saville – “The same, but different: Fanta and the placing of globalisation”

Adnabyddir yn fyd-eang, ond nid yn eiconig fel Coca Cola, defnyddiwn Fanta i edrych ar gymhlethdodau sut a pham mae cynnyrch bob dydd yn cyrraedd ‘lle bob dydd’, yn yr achos yma dref farchnad yng Nghymru. Gan ddefnyddio ymagwedd sy’n seiliedig ar gasgliadau, rydym yn medru dewis yr union beth sy’n gyfystyr â’r ddiod egnïol hon, ble a beth sy’n cael ei brosesu’r wleidyddeg  sy’n ein cysylltu i’w brynu a’i yfed. Wrth edrych ar y cysylltiadau traws-leol yma datgelir yr amrywiaeth eang o ffyrdd daearyddol a ddefnyddir. Rydym yn chwilio felly, drwy ddefnyddio ymagwedd sy’n seiliedig ar gasgliadau beth yn union sy’n dal y ddiod Fanta gyda’i gyda’i gilydd er gwaethaf ei natur heterogenaidd. 

Croso i bawb! Am fwy o fanylion cysylltwch â Lucy Taylor – lft@aber.ac.uk, 01970 622 701.