ESRC Festival of Social Science 2021 Banner

 

 

Mae’r digwyddiad ar-lein hwn yn edrych ar yr ymchwil i’r gwaith o roi trefn arsefydliadau cymdeithas sifil ym maes polisi a darpariaeth diweithdra ymysg pobl ifanc ar draws pedair gwlad ddatganoledig y DU gyda chynrychiolwyr o’r Sefydliadau Cymdeithas Sifil (CSOs), sy’n cydlynu ac yn gweithio ar raglenni a mentrau diweithdra ymysg pobl ifanc.

Bydd y sesiwn yn cynnig amlinelliad bras o’r trosolwg damcaniaethol ar ddulliau polisi a chymdeithas sifil o fynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc ar draws y pedair gwlad ddatganoledig o safbwynt academaidd. Yna, bydd trafodaeth ar brosiectau, arferion a pholisïau diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon o safbwynt y Swyddogion Cymorth Cymunedol, gan fanteisio ar y cyfle hwn i gymharu’r gwahaniaethau polisi ar weithgarwch cymdeithas sifil mewn diweithdra ymysg pobl ifanc yng nghyd-destun datganoli.

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb yn dweud wrthym beth sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim yn gweithio ym maes polisi ac ymarfer yn y pedair gwlad ddatganoledig a sut mae pob un wedi rhoi darpariaethau ar waith i leihau effeithiau negyddol Brexit a COVID-19. Wrth gloi byddwn yn trafod sut mae’r canfyddiadau’n herio’r syniad o ‘un wladwriaeth les yn y DU’. Gan fod pedair gwlad y DU wedi datganoli, nid yw hyn yn wir.

Mae’r panel yn cynnwys:
•    Yr Athro Simone Baglioni (Università degli Studi di Parma)
•    Yr Athro Ann-Marie Gray (Prifysgol Ulster)
•    Cydlynwyr Sefydliadau Cymdeithas Sifil
Paul Glaze (Prif Weithredwr Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cyngor Cymru)
David Coyne (Uwch Gynghorydd Polisi yn Skills Development Scotland)
Dilys Winterkorn (Sefydliad Dyfodol Ieuenctid)
Claire Conlon (Prif Swyddog Gweithredol YouthAction Gogledd Iwerddon)

Cynhelir y digwyddiad ar-lein hwn gan Dr Giada Lagana, Prifysgol Caerdydd ac mae’n rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC ym Mhrifysgol Caerdydd.