Social Anthropologies of the Welsh: Past and Present book cover depicting daffodil in welsh flag colours

 

Ym mis Mai 2019, galwodd yr Athro John Morgan symposiwm ar y cyd rhwng y Sefydliad Anthropolegol Brenhinol (RAI), Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymdeithas Anrhydeddus y Cymrodorion, a WISERD. Canlyniad y digwyddiad hwnnw yw cyhoeddiad newydd Social Anthropologies of the Welsh: Past and Present a olygwyd gan yr Athro W. John Morgan (Prifysgol Caerdydd) a Dr Fiona Bowie (Prifysgol Rhydychen)

I nodi’r cyhoeddiad newydd hwn, sy’n rhan o’u Cyfres Gwlad, mae’r RAI yn cynnal lansiad llyfr seminar rhithwir. Mae’r llyfr yn gofyn y cwestiwn oesol, ‘Pwy yw’r Cymry?’, ac mae’r casgliad hwn yn dangos hanes anthropoleg yng Nghymru a’i gyfraniadau arbennig at y ddadl hon.

Os hoffech fynd i lansiad y llyfr, ewch i wefan RAI i gael rhagor o wybodaeth.

Gweld recordiad o’r digwyddiad.