Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Presented by Dr Llinos Jehu (University of Birmingham) as part of the Bangor Seminar Series 17/18.