Yr Athro Charles Sabel yw ymwelydd rhyngwladol Canolfan Cymdeithas Sifil ESRC WISERD ar gyfer 2022. Yn y digwyddiad hwn bydd yn siarad am ei lyfr newydd a gyd-awdurwyd gyda David G. Victor sy’n cymhwyso syniadau o lywodraethu arbrofol (XG) i newid hinsawdd. Yn dilyn y cyflwyniad bydd sesiwn holi ac ateb ar gyfer aelodau’r gynulleidfa.

Mae Charles Sabel yn athro’r gyfraith a’r gwyddorau cymdeithasol yn Ysgol y Gyfraith Columbia. Mae ei ymchwil wedi datblygu syniadau pragmataidd yn gysyniad cyffredinol o arbrofol democrataidd, gyda sylw arbennig i reoleiddio, darparu gwasanaethau cymdeithasol cymhleth, a contractio dan ansicrwydd. Mae prosiectau presennol Sabel yn cynnwys ymhelaethu atebion arbrofol neu gynyddrannol i broblemau byd-eang, yn ôl pob tebyg, megis masnach a newid yn yr hinsawdd (https://www.law.columbia.edu/faculty/charles-f-sabel)

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@caerdydd.ac.uk neu ffonio: 029 208 75260