Cyflwynir gan Katy Huxley a Rhys Davies, WISERD.

Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o’r anawsterau a fynegodd disgyblion Cyfnod Allweddol 4 wrth wneud dewisiadau ynghylch pontio o addysg orfodol. Trwy astudiaeth gyswllt ar lefel poblogaeth sy’n cyfuno data o Arolwg Gwirio Gyrfaoedd Cymru â gwybodaeth ar lefel disgyblion o’r Gronfa Ddata Disgyblion Genedlaethol, anawsterau cymharol disgyblion cymwys am Brydau Ysgol Am Ddim wrth wneud penderfyniadau gyrfaol a pha effeithiau y mae’r penderfyniadau hyn yn cael eu harchwilio. Archwilir y cysylltiad rhwng cymhwysedd am Brydau Ysgol am Ddim a dyheadau gyrfaol hefyd.

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom