Rachel Statham, IPPR Scotland

 

Bydd y seminar hwn yn trafod effaith COVID-19 ar ddiogelwch ariannol yn yr Alban, yn seiliedig ar brosiect mawr y mae IPPR yn ei arwain gyda’r Sefydliad Standard Life. Bydd yn ystyried diogelwch ariannol yn yr Alban ac yn datblygu atebion polisi i feithrin mwy o ddiogelwch ar gyfer teuluoedd isel a chanolig eu hincwm. Ystyriwn ni lefelau o ddiogelwch ariannol wrth i’r argyfwng ddechrau, sut mae gwahanol grwpiau o bobl wedi’u heffeithio hyd yn hyn drwy ddefnyddio data cynnar, a gwnawn argymhellion all ategu diogelwch incwm, gostwng costau a hybu gwytnwch ariannol.

 

I ymuno â ni, ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom