Gweithdy yw hwn ar gyfer trafod canlyniadau gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014. Bydd y drafodaeth hon rhwng y gwerthuswyr (sy’n cynnwys aelodau o rwydwaith ymchwil llesiant WISERD), academyddion eraill, llunwyr polisïau, ymarferwyr y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, a defnyddwyr gwasanaethau.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260