Newyddion

Does neb yn Ynys ar Adeg Pandemig

Mae’r Athro John Morgan, ynghyd â Dr Ana Zimmermann o Brifysgol São Paulo, Brasil, wedi cyhoeddi ‘No One is a Island at a Time of Pandemic’ mewn rhifyn arbennig o Peace Review: Cyfnodolyn Cyfiawnder Cymdeithasol ar effaith gymdeithasol a diwylliannol COVID-19. Mae’r erthygl yn ystyried y cwestiwn moesegol sylfaenol ynghylch sut y caiff y cyfrifoldeb…