Newyddion

Lansiad Llyfr WISERD ac Economïau’r Dyfodol

  Ar 19 Mai, cynhaliodd WISERD a Chanolfan Ymchwil Prifysgol Economïau’r Dyfodol ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ddigwyddiad ar-lein i lansio dau lyfr: City Regions and Devolution in the UK a The Political Economy of Industrial Strategy in the UK. Roedd y digwyddiad yn cynnwys trafodaeth gan yr awduron, ochr yn ochr â sylwebaeth gan banel…