Mae WISERD yn lansio cyfres lyfrau Policy Press Civil Society


Book launch event card in welsh

Ar 5 Tachwedd 2020, lansiwyd ein cyfres lyfrau Cymdeithas Sifil newydd gyda Policy Press.

Mae’r gyfres newydd hon yn darparu safbwyntiau cymharol a rhyngddisgyblaethol ar natur cymdeithas sifil sy’n newid yn gyflym ar raddfeydd lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

 

Mae’r pedwar llyfr cyntaf yn tynnu ar ganfyddiadau ymchwil o Ganolfan Ymchwil y Gymdeithas Sifil ESRC flaenorol:

Yn y cyfnod cyn y digwyddiad, cyhoeddodd yr awduron gyfres o blogiau:

 

Ar hyn o bryd mae ymchwilwyr yn gweithio ar deitlau sydd ar y gweill sy’n cynnwys:

 

Gwyliwch Y Gymdeithas Sifil a Newid Cymdeithasol: Lansiad y llyfr fel y digwyddodd


Rhannu