Nigel is a Professor of Economics at Swansea University and deputy director of WELMERC (Welsh Labour Market Evaluation and Research Centre). He is an applied economist with a special interest in labour market and well-being considerations. He has a wealth of research and consultancy experience in the areas of labour economics and regional labour markets, economic development and inequalities, and educational attainment. Clients have included BP, Welsh Government, Welsh Development Agency, Equal Opportunities Commission and CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) amongst others.

 

Cyfweliad gyda’r Athro Nigel O’Leary, Prifysgol Abertawe

Mae’r Athro Nigel O’Leary o Brifysgol Abertawe yn esbonio sut mae ei ymchwil ar hunaniaeth a rhaniadau dinesig yn y DU yn archwilio’r canlyniadau gwahaniaethol ar draws grwpiau ymylol mewn cymdeithas. Mae llawer o’r ymchwil yn canolbwyntio ar dair hunaniaeth allweddol: hunaniaeth grefyddol, hunaniaeth rywiol a’r rheini sydd â salwch neu anabledd cyfyngu tymor hir.

Nigel O’Leary Bio