Trosolwg

Mae’r Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth (2017) yn casglu data am beth mae pobl yn ei wneud yn y gwaith, pa sgiliau maen nhw’n eu defnyddio a sut maen nhw’n gweithio.

Arolwg 2017 yw’r seithfed mewn cyfres o arolygon a ddechreuodd ym 1986. Cymerodd cyfanswm o 3,306 o weithwyr ran yn yr arolwg diweddaraf. Mae’r arolygon trawstoriadol hyn yn cynnig ffordd o gofnodi newidiadau ym mhatrymau ansawdd swyddi a sgiliau dros amser, a’u hegluro.

Mae’r gyfres yn rhan hanfodol o seilwaith ymchwil y gwyddorau cymdeithasol sydd wedi bod yn sail i lawer o gyhoeddiadau.

Cyhoeddwyd canfyddiadau cyntaf arolwg 2017 yn 2018 ac maent ar gael ar ffurf adroddiadau byr fel y gwelir isod. Mae cyfres o erthyglau mewn cyfnodolion wedi’u safoni, a ysgrifennodd y tîm ymchwil hefyd wedi’u cyhoeddi. Testun y rhain yw cynhyrchiant, ansicrwydd a dulliau o fesur ansawdd swyddi megis defnyddio cwis. Dylai ymchwilwyr sy’n dymuno dadansoddi’r data eu hunain fynd at Wasanaeth Data’r DU lle mae’r gyfres Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth yn ogystal â fersiwn 2017 ar gael i’w lawrlwytho.

 

Adroddiadau Byr (Saesneg)

 

Report Cover

 

Productivity in Britain: The Workers’ Perspective

 

Almost a decade after the financial crisis began, productivity growth has failed to recover to its pre-recession level. This report examines productivity growth from the workers’ perspective.

Report Cover

 

Skills Trends at Work in Britain

 

Skilled jobs benefit workers and the economy alike. This report examines the evolution of job skills, the changing importance of post-graduate qualifications and gender gaps in job skills over the last 20 years in Britain. Skills trends are contrasted with faltering technical and organisational change.

Report Cover

 

Fairness at Work in Britain

 

Employees’ views about fairness at work are of central policy concern for their implications for personal well-being and for the desire to raise worker motivation to achieve higher productivity. This report examines beliefs about fairness among British workers and some of the factors that were important in affecting these beliefs.

Report cover

 

Work Intensity in Britain

 

This report shows how the intensity with which people work while doing their jobs has changed in recent years.

Report cover

 

Participation at Work in Britain

 

Participation at work is an important determinant of personal well-being and is considered to be a key factor for enhancing motivation and productivity in technologically advanced economies. The report examines trends in different types of participation among British workers, some of the factors that were associated with them and the implications of participation for worker well-being and motivation.

Report cover

 

Insecurity at Work in Britain

 

Insecurity at work can take several forms – the risk of job loss, the difficulty of securing a replacement job with an equally good one, anxieties about the job being downgraded, worries about being treated badly at work, and sudden and unexpected changes to hours of work. This report examines the scale and distribution of these insecurities, and how they have changed in Britain.