Dan arweiniad yr Athro Paul Chaney, mae’r prosiect rhyngwladol hwn yn cysylltu â’r Athro Nasir Uddin o Brifysgol Chittagong, ysgolhaig rhyngwladol blaenllaw ar y Rohingyas.

Mae’r cydweithrediad newydd hwn yn cyd-fynd â galwad y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) am ymchwil newydd ar hyrwyddo hawliau dynol, llywodraethu da a chyfiawnder cymdeithasol. Trwy ganolbwyntio ar argyfwng rheolaidd Rohingya, mae’r prosiect hwn yn bwriadu mynd i’r afael ag amcanion GCRF sef “deall ac ymateb yn effeithiol i ddadleoli gorfodol ac argyfyngau ffoaduriaid lluosog” – ac, i “leihau gwrthdaro a hyrwyddo heddwch, cyfiawnder a gweithredu dyngarol”.

Nod yr astudiaeth yw deall yn well y rôl y mae cymdeithas sifil yn ei chwarae wrth gefnogi pobl Rohingya ym Mangladesh.