Mae hwn yn brosiect ymchwil rhyngwladol a ariennir gan yr ESRC o dan gylch gwaith y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae’n gydweithrediad rhwng ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd a WISERD a’n partneriaid yn Cividep-India. Mae’r ymchwil yn unigryw gan ei fod yn astudiaeth hydredol, sy’n canolbwyntio ar y gweithle, o fynediad at feddyginiaeth ar lawr gwlad y gadwyn werth llafur-ddwys mewn dillad.

 

Gweithredoli Hawliau Llafur: Mynediad i Ddatrysiad yn y Man Gwaith
ES/S000542/1 ESRC GCRF