Yn ystod trefoli a marchnata cyflym, mae Tsieina wedi profi datblygiad economaidd a chymdeithasol anghytbwys – rhwng ac o fewn dinasoedd – a grwpiau cymdeithasol. Er mwyn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy, heb sôn am sefydlogrwydd gwleidyddol, mae’n hanfodol sefydlu a gwella’r system lles cymdeithasol gyffredinol. Fodd bynnag, mae’r trawsnewidiadau demograffig a’r newidiadau cymdeithasol yn ystod yr oes ddiwygio yn her fawr i system les bresennol Tsieina. Gan ganolbwyntio ar ddatblygiad anghytbwys system les Tsieina, nod y prosiect ymchwil cydweithredol hwn yw archwilio datblygiad lles cyfredol Tsieina, mathau newydd o lywodraethu a chynnig argymhellion ymarferol a realistig o ran polisi ar gyfer datblygu yn y dyfodol.