Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Homo Economicus, Volume: 29, Issue: 1, Pages: 25 – 55