Economi Sylfaenol 2.0: adeiladu dyfodol cynaliadwy

8 Medi 2020

Siaradwyr: Teis Hansen (Prifysgol Lund), Lars Coenen (Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Gorllewin Norwy), Julie Froud (Prifysgol Manceinion).

 

Atebion Sylfaenol a Chyfiawnder Cymdeithasol

9 Medi 2020

Siaradwyr: Rachel Reeves AS (Canghellor yr Wrthblaid ar gyfer Dugiaeth Caerhirfryn a Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer Swyddfa'r Cabinet) a Fabrizio Barca (cydlynydd Forum Disuguaglianze e Diversità a gweinidog gwladwriaeth yr Eidal gynt heb bortffolio ar gyfer cydlyniant tiriogaethol rhwng 2011 a 2013).

 

Yr Economi Sylfaenol ar Waith: Lles ac adnewyddu’r economi

10 Medi 2020

Siaradwyr: Lee Waters (Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth), Elin Hywel (Cwmni Bro) a Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru).

 

Rhagor o wybodaeth am ein prosiectau ymchwil am yr Economi Sylfaenol: