Adnewyddu sylfaenol 2021 – Trawsffurfio sustemau dibyniaeth yn sgîl COVID-19 

 

Yr Economi Sylfaenol yng Nghymru

9th Medi 2021

Cadeirydd | Yr Athro Kevin Morgan

Siaradwyr | Lee Waters, MS (Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd)

Cylch trafod | Julie Froud, Andy Middleton and Gary Newman

 

Trawsnewidiadau yn yr Economi Sylfaen Daleithiol – Datblygiadau Arloesol mewn Gofal

9th Medi 2021

Cadeirydd | Yr Athro Karel Williams

Siaradwyr | Isaac Stanley (Ysgol Economeg Llundain), Adrian Roper (Cartrefi Cymru), Yuliya Yurchenko (Prifysgol de Greenwich ), Laura Horn (Prifysgol Roskilde)

 

Trawsnewidiadau yn yr Economi Sylfaenol Faterol

9th Medi 2021

Cadeirydd | Yr Athro Kevin Morgan

Siaradwyr | Lorraine Whitmarsh (Prifysgol de Bath), Katie Palmer (Synnwyr Bwyd Cymru), Simon Wright (Wright’s), Julian Siravo (Autonomy), Chris Jofeh (Arup)

 

Prosiectau Cenedlaethol a’r Economi Sylfaenol

8th Medi 2021

Cadeirydd | Yr Athro Filippo Barbera

Siaradwyr | James Mitchell (Prifysgol Edinburgh), David Edgerton (Coleg y Brenin Llundain)

Cylch trafod | Yr Athro Kevin Morgan

 

Ariannu’r Economi Sylfaenol

8th Medi 2021

Cadeirydd | Dr Bernd Bonfert

Siaradwyr | Tommaso Faccio (Prifysgol de Nottingham), Steve Jeffels (Prifysgol de Manchester), Anna Coote (Sefydliad Economeg Newydd), Susan Himmelweit (Prifysgol agored & Grŵp Cyllideb Menywod)

 

Ymchwilio i’r hyn sy’n Gwneud Bywyd Da?

7th Medi 2021

 

Cadeirydd | Yr Athro Julie Froud 

Siaradwyr | Angelo Salento (Prifysgol de Salento), Lowri Cunnington Wynn (Aberystwyth Prifysgol), Leonhard Plank and Andreas Novy (Vienna Prifysgol) and John Tomaney (Coleg Prifysgol Llundain).

 

Beth sy’n Gwneud Bywyd Da?

7th Medi 2021

Cadeirydd | Yr Athro Ian Rees Jones

Siaradwyr | Hilary Cottam OBE

Cylch trafod | Charlotte Carpenter and Chris Johnes

 

Economi Sylfaenol 2020

 

Yr Economi Sylfaenol ar Waith: Lles ac adnewyddu’r economi

10 Medi 2020

Siaradwyr: Lee Waters (Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth), Elin Hywel (Cwmni Bro) a Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru).

 

Atebion Sylfaenol a Chyfiawnder Cymdeithasol

9 Medi 2020

Siaradwyr: Rachel Reeves AS (Canghellor yr Wrthblaid ar gyfer Dugiaeth Caerhirfryn a Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer Swyddfa’r Cabinet) a Fabrizio Barca (cydlynydd Forum Disuguaglianze e Diversità a gweinidog gwladwriaeth yr Eidal gynt heb bortffolio ar gyfer cydlyniant tiriogaethol rhwng 2011 a 2013).

 

Economi Sylfaenol 2.0: adeiladu dyfodol cynaliadwy

8 Medi 2020

Siaradwyr: Teis Hansen (Prifysgol Lund), Lars Coenen (Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Gorllewin Norwy), Julie Froud (Prifysgol Manceinion).

 

Rhagor o wybodaeth am ein prosiectau ymchwil am yr Economi Sylfaenol: