Astudiaeth Aml-Garfan Addysg WISERD: 11eg Arolwg Blynyddol


Yma, rydym yn darparu crynodeb o ganfyddiadau allweddol yr 11eg arolwg (2022-23). Mae’r pynciau yn cynnwys ymddiried yn yr ysgol, hyder disgyblion, Cymraeg, gwisg ysgol, pryderon hinsawdd, gwleidyddiaeth a’r frenhiniaeth, streiciau a phrotestiadau diweddar, methu allan ar deithiau ysgol, a dyheadau disgyblion.

WMCS Adroddiad Blynyddol 2022-23 - front cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darllenwch yr adroddiad.


Rhannu