Cyhoeddir Newyddion WISERD ddwywaith y flwyddyn ac mae’n llawn blogiau a newyddion sy'n dangos y gwaith y mae ein hymchwilwyr yn cymryd rhan ynddo. 

Image of WISERD News Magazine Issue 17