Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 2 canlyniad
Diwallu anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn addysg brif ffrwd wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru

Cwestiynau ymchwil •    Ym mha ffyrdd y mae anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hystyried yn y broses o ddatblygu’r cwricwlwm? •    Beth yw’r cyfleoedd a’r heriau o ddatblygu’r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr ADY? •    I ba raddau y ceir aliniad canfyddedig rhwng diwygio’r cwricwlwm a’r rhaglen trawsnewid ADY? Nodau Prif nod yr ymchwil hon…

WISERD Addysg

Overview WISERD Education has the potential to change the landscape of education research in Wales and will put Wales at the forefront of research capacity building developments in the UK and beyond. The main aims of the Programme are: to enhance the capacity to carry out high quality educational research within the higher education sector in Wales;…