Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 2 canlyniad
Deall Lleoedd Cymreig

  Trosolwg Gwefan yw Deall Lleoedd Cymru a’i nod yw bod y pwynt cyswllt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi a chymunedau yng Nghymru. Mae cyfran sylweddol o bobl yng Nghymru yn byw mewn trefi a chymunedau bychain. Fodd bynnag, mae polisi cyhoeddus yn esgeuluso lleoedd o’r fath yn rhy aml. Er bod cyllid…

Porth Data WISERD

Mae porth data WISERD DataPortal yn gymhwysiad ar y we sy’n gwella gallu ymchwilwyr i chwilio, darganfod, mapio a lawrlwytho data ymchwil economaidd-gymdeithasol sy’n ymwneud â Chymru. Y nod yw annog ymchwilwyr i ailddefnyddio ac ail-bwrpasu data sydd eisoes yn bodoli. Pwy a’i datblygodd? Datblygwyd WISERD DataPortal gan Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru…