Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Rhwydwaith Lles

Mae’r rhwydwaith hwn ar gyfer academyddion sydd wrthi’n gwneud ymchwil ryngddisgyblaethol a/neu amlddisgyblaethol i les ac yn ei hyrwyddo ar draws meysydd polisi ac mewn cyd-destunau statudol ac anstatudol sy’n seiliedig ar ymarfer. Mae’r rhwydwaith yn ceisio hyrwyddo ymchwil i les, a hynny mewn gwahanol ddisgyblaethau sy’n cynnwys athroniaeth gymdeithasol a gwleidyddol, polisi cymdeithasol, cymdeithaseg,…