Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Gwella’r profiad o ddementia a gwella bywyd egnïol: Byw’n dda gyda dementia

Trosolwg: Mae’r astudiaeth garfan arhydol hon, gan ddefnyddio dulliau cymysg, yn canolbwyntio ar y potensial i fyw’n dda gyda dementia o safbwynt pobl â dementia a’u prif ofalwyr Trwy fyw’n dda, rydym yn golygu gwneud y mwyaf o foddhad mewn bywyd, cyrraedd eich potensial ar gyfer lles, a phrofi’r ansawdd bywyd gorau posibl yng nghyd-destun…