Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 3 canlyniad
Rhwydwaith Ymchwil WISERD am yr Economi Sylfaenol

Ac yntau’n cael ei reoli gan Karel Williams ym Mhrifysgol Manceinion, mae gan y rhwydwaith hwn wefan yn bwrpasol ar gyfer maes datblygedig Ysgolheictod ac Arferion Sylfaenol (https://foundationaleconomy.com/) ac aelodau o sefydliadau rhanddeiliaid a sefydliadau academaidd, sy’n cyfarfod yn rheolaidd yng Nghaerdydd.  Mae’r rhwydwaith wedi adeiladu ar gyllid a roddwyd i Kevin Morgan o Gyfrif…

Economi sylfaenol, dinasyddiaeth a ffurfiau newydd ar berchenogaeth gyffredin

Mae’r Economi sylfaenol, dinasyddiaeth a ffurfiau newydd ar berchenogaeth gyffredin yn ystyried atebion seiliedig ar lefydd gan arbrofi â mecanweithiau cymdeithasol a ffurfiau sefydliadau newydd sy’n rhoi’r sail berthnasol i ddinasyddiaeth. Mae’n edrych ar sut y gall dulliau’r Economi Sylfaenol hyrwyddo enillion dinesig gan fynd i’r afael â phryderon polisi cymdeithasol ac economaidd cyfoes yn…

Academic Social Care Research Collaboration

Overview Working in partnership across Bangor, Cardiff and Swansea Universities and funded by the NISCHR, the All Wales Academic Social Care Research Collaboration (ASCC) sought to strengthen the capacity of HEIs and their partner agencies to deliver on an agreed and prioritised research agenda to respond to national and local needs. The three regional teams contributed to…