Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Meysydd newydd ar gyfer ehangu dinesig: pobl, anifeiliaid a Deallusrwydd Artiffisial (D.A.)

Mae Meysydd newydd ar gyfer ehangu dinesig: pobl, anifeiliaid a Deallusrwydd Artiffisial (D.A.) yn cynnwys ymchwil ansoddol drawswladol i ystyried pa ffactorau sy’n llunio unigoliaeth, a pherthnasau pobl â bodau nad ydynt yn bobl mewn cymdeithas sifil, gan gyfeirio at hawliau anifeiliaid a D.A. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil…