Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 2 canlyniad
Deall a chefnogi effaith ymyriadau’r farchnad lafur yng Nghymru

Mae’r prosiect hwn yn defnyddio data gweinyddol â chyswllt sydd ar gael i archwilio effeithiolrwydd y gwasanaethau a gynigir gan Gyrfa Cymru ar gyfer dilyniant parhaus pobl ifanc trwy addysg ac i gyflogaeth neu hyfforddiant/addysg bellach. Mae’r ymchwil hefyd yn archwilio sut y gall defnyddio data gweinyddol gyfrannu at ddilyniant effeithiol cleientiaid ar gyfer Gyrfa…