Sefydlwyd Astudiaeth Aml-Garfan Addysg WISERD (WMCS) yn 2013, ac mae’n astudiaeth hydredol o bobl ifanc yng Nghymru. Crëwyd WMCS er mwyn darparu ffynhonnell ddata gyfoethog ar gyfer ymchwilwyr addysg, yn enwedig y rhai sy’n gweithio yng Nghymru. Gwnaethpwyd hyn gan nad oedd llawer o adnoddau ar gael ar eu cyfer o ran casglu data.

Ariannwyd WMCS gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) rhwng 2013 a 2017, yna gan Brifysgol Caerdydd rhwng 2018 a 2019. Ers 2020, mae WMCS wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Arweinir WMCS gan Dr Rhian Barrance, Athro Sally Power a’r Athro Chris Taylor, o Brifysgol Caerdydd.

 

Nodau cyffredinol WMCS yw:

• Rhoi’r cyfle i gael deall beth yw safbwyntiau a phrofiadau pobl ifanc yng Nghymru

• Datblygu ffynhonnell gadarn o ddata cymaradwy y gellir eu defnyddio i lywio polisi ac arfer.

• Darparu ‘labordy rhithwir’ ar gyfer ymchwilwyr addysg a gwyddorau cymdeithasol eraill yng Nghymru a thu hwnt

 

Mae dimensiwn hydredol ac aml-garfan WMCS yn arbennig o bwysig gan ei fod yn darparu sail gadarn ar gyfer cymharu.

Mae pwysigrwydd WMCS yn debygol o gynyddu dros y blynyddoedd nesaf wrth i Gymru ymgymryd â thrawsnewidiad radical a blaengar i’r cwricwlwm ysgol. Bydd WMCS yn darparu tystiolaeth ynghylch i ba raddau y mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar brofiad pobl ifanc o addysg. Bydd Labordy Data WISERD ar Addysg yn gwella potensial o ran dadansoddi data WMCS ymhellach.

Mae ymchwilwyr blaenorol y prosiect hwn wedi’u rhestru isod:

Ed Janes, Jennifer May Hampton, Catherine Foster, Constantino Dumangane Jr., Rhian Barrance, Daniel Evans, Kimberly Horton, Kathryn Sharp, Kevin Smith and Mirain Rhys.
Back to project overview