Bydoedd Plant


Yn ôl tîm o ymchwilwyr WISERD mae gan blant yng Nghymru rai o’r lefelau isaf o les ymysg plant ar draws 35 o wledydd.

Mae arolwg o 128,000 o blant ar draws 35 o wledydd yn codi cwestiynau ynghylch lefelau lles a brofir ar draws gwahanol feysydd o fywydau plant yng Nghymru.

Darllenwch ynghylch yr astudiaeth ymchwil hon:


Rhannu