Fideo WISERD

Mae ein fideo WISERD newydd yn ddiweddariad ar waith WISERD, gan gynnwys ein rhwydweithiau ymchwil, prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid a’n hymrwymiad i feithrin capasiti a hyfforddiant. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg byr ar rywfaint o’n hymchwil bresennol a’i effaith ar gymdeithas, a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.   Fideo hyd llawn     Fideo rhagolwg…

Mae popeth yn dechrau gyda hedyn…

Mae popeth yn dechrau gyda hedyn…ac felly hefyd ein hanturiaethau fel tîm ymchwil newydd sydd wedi’i leoli yn y DU a De Affrica, a ddaeth at ei gilydd drwy raglen Ffermio dros Gyfiawnder Hinsawdd 2021-2022 y British Council. Cydlynwyd y tîm gan dîm trawsddisgyblaethol o ymchwilwyr profiadol o’r Ganolfan Agro-ecoleg, Dŵr a Gwytnwch (CAWR) ym…