Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Weathering the Storms: the hidden value of community anchor organisations - report front cover
Weathering the Storms: the hidden value of community anchor organisations

Crynodeb gweithredo Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar ymchwil blaenorol a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol1 a oedd yn tystio i’r hyn a ddigwyddodd i ddau gorff cymunedol sefydledig2 , a oedd yn cyflwyno’ rhaglen Cymunedau yn Gyntaf3 yn lleol, rhwng y cyhoeddiad bod o rhaglen yn debygol o gau ym mis…