Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Report front page
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Model rhesymeg polisi a theori rhaglen

Polisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar addysg y blynyddoedd cynnar (ar gyfer plant rhwng 3 a 7 oed) yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen. Trwy nodi gwyriad radical oddi wrth y dull mwy ffurfiol, yn seiliedig ar gymhwysedd oedd yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol blaenorol Cyfnod Allweddol 1, mae’n eirioli dull datblygiadol, arbrofol, yn seiliedig ar chwarae…