Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Cover of "Evaluation of the Seren Network"
Gwerthusiad o Rwydwaith Seren

Ym mis Gorffennaf 2017, penododd Llywodraeth Cymru OB3 Research, ar y cyd â WISERD, i gynnal gwerthusiad o Rwydwaith Seren. Gallwch ei lawrlwytho yma Comisiynwyd gwerthusiad ffurfiannol a phroses o’r Rhwydwaith Seren i lywio penderfyniadau ynghylch y meini prawf ar gyfer cyfranogiad pobl ifanc a dylunio darpariaeth y rhaglen ar lefel genedlaethol a lleol. Amcanion…