Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘.

Prifysgol Abertawe
Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022
Gallwch gofrestru ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 nawr drwy ein dolen Eventbrite:
Cofrestrwch nawr ar Eventbrite
Rhaglen y Gynhadledd (Saesneg)
Llyfryn Crynodeb

Gweld yr oriel luniau

Bydd rhaglen y gynhadledd a rhagor o fanylion ar gael maes o law.Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr adran ar y dudalen Eventbrite ynghylch dulliau talu yn ofalus. Peidiwch â nodi manylion eich cerdyn credyd/debyd wrth brynu eich tocyn.Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch: WiserdAnnualConference@caerdydd.ac.uk

Artwork depicting a diverse crowd of people in sketch style