Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai ein prif siaradwyr fydd yr Athro Mererid Hopwood, Prifysgol Aberystwyth a Dr Victoria Winkler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan.