Victoria Winckler

 

Mae Dr Victoria Winckler wedi bod yn Gyfarwyddwr Sefydliad Bevan ers 2002, gan ei sefydlu fel melin drafod fwyaf cyffrous ac arloesol Cymru. Ar hyn o bryd mae Victoria hefyd yn gynghorydd Cymru i Sefydliad Joseph Rowntree.

Mae Victoria yn gyfrannwr blaenllaw i bolisi cyhoeddus yng Nghymru. Yn y 1990au datblygodd y cynigion a sicrhaodd statws Amcan 1 yr UE ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Ar ddechrau’r 2000au, ysgogodd gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi ac yn fwyaf diweddar, cynhyrchodd gynigion cadarn ar gyfer trethi Cymraeg newydd, sydd bellach yn cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru.

Mae Victoria yn aml yn rhoi tystiolaeth arbenigol i Bwyllgorau’r Cynlluniad, yn rhoi sylwadau mewn erthyglau ar-lein, ac yn siarad mewn ystod eang o ddigwyddiadau. Ar hyn o bryd mae hi’n aelod o’r Grŵp Cynghori ar Drethi Gweinidogol, ac yn aelod o fwrdd Traveline Cymru.

Bu Victoria yn flaenorol yn gweithio yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Sir Morgannwg Ganol a Phrifysgol Caerdydd ac mae hi wedi gwasanaethu mewn cyfarfodydd cyhoeddus ac wedi bod yn aelod o fyrddau mewn sawl sefydliad.

Mae gan Victoria radd BA (Anrh.) mewn Daearyddiaeth, MSc mewn Cynllunio Trefol a PhD.