Newyddion

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC 2021

  Mae ymchwilwyr WISERD yn cynnal tair Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol a fydd yn rhoi sylw i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc a chymdeithas sifil yng nghyd-destun datganoli, systemau bwyd cymunedol lleol a phrosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy’n archwilio monitro ansawdd aer. Diweithdra ymhlith pobl ifanc a chymdeithas sifil yng nghyd-destun datganoli: cymhariaeth is-wladwriaeth 11 Tachwedd 2021 Mae’r…

Adnewyddu sylfaenol: Trawsnewid systemau dibyniaeth yn sgîl COVID-19

Bu trydedd gynhadledd WISERD am yr economi sylfaenol, a gynhaliwyd ar-lein yn gynharach y mis hwn, yn dod ag ymchwilwyr ac ymarferwyr o bob rhan o’r DU a’r tu hwnt ynghyd i drafod sut y gellir ailadeiladu, gwella a chynnal yr economi sylfaenol mewn ymateb i heriau newydd a hen sydd wedi’u gwaethygu gan y…

Active citizenship through community supported agriculture networks

COVID-19 has exposed the vulnerabilities of global supply chains, including our food system. In the UK, the dual impact of the pandemic and Brexit have led to considerable losses in food and drink trade, closures of hospitality venues and growing food insecurity among the population. In front of this backdrop, the demand for more crisis-resilient…