Newyddion

Gellid gwella cynhyrchiant y DU trwy symud yn barhaol i weithio o bell

Ymchwil WISERD yn casglu y dadansoddiad cyntaf o ddata arolygon gweithwyr yn canolbwyntio ar weithio gartref ar gyfer Astudiaeth Covid-19 Deall Cymdeithas. Mae canfyddiadau’r ymchwil yn amlygu’r ffaith y bydd gweithio gartref yn cael ei dderbyn fel y drefn arferol, hyd yn oed pan does dim angen cadw pellter cymdeithasol mwyach. Gyda 9 allan o…

Gellid gwella cynhyrchiant y DU trwy symud yn barhaol i weithio o bell, dengys ymchwil

Hoffai naw o bob deg gweithiwr sydd wedi gweithio gartref yn ystod y cyfnod clo barhau i wneud hynny i ryw raddau, mae ymchwil yn awgrymu. Mae’r adroddiad, gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Southampton, yn cyflwyno’r dadansoddiad cyntaf o ddata arolwg gweithwyr sy’n canolbwyntio ar weithio gartref, a gasglwyd ar gyfer Understanding Society Covid-19…

Homeworking rockets: new evidence

In late March 2020, we were told – by the Prime Minister no less – to work at home if we could.  How many workers were able to respond to this call and what effect did this have on their mental well-being? Alan Felstead (Cardiff University and PrOPEL) and Darja Reuschke (University of Southampton) present analysis of new data…