Newyddion

Adnewyddu sylfaenol: Trawsnewid systemau dibyniaeth yn sgîl COVID-19

Bu trydedd gynhadledd WISERD am yr economi sylfaenol, a gynhaliwyd ar-lein yn gynharach y mis hwn, yn dod ag ymchwilwyr ac ymarferwyr o bob rhan o’r DU a’r tu hwnt ynghyd i drafod sut y gellir ailadeiladu, gwella a chynnal yr economi sylfaenol mewn ymateb i heriau newydd a hen sydd wedi’u gwaethygu gan y…

Lansiad Llyfr WISERD ac Economïau’r Dyfodol

  Ar 19 Mai, cynhaliodd WISERD a Chanolfan Ymchwil Prifysgol Economïau’r Dyfodol ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ddigwyddiad ar-lein i lansio dau lyfr: City Regions and Devolution in the UK a The Political Economy of Industrial Strategy in the UK. Roedd y digwyddiad yn cynnwys trafodaeth gan yr awduron, ochr yn ochr â sylwebaeth gan banel…

Adroddiad COVID-19 gan yr Economi Sylfaenol Gyfunol

  Mae’r tîm o ymchwilwyr sy’n arwain gwaith economi sylfaenol WISERD wedi cyfrannu at adroddiad COVID-19, sy’n cyflwyno achos ar gyfer adnewyddu’r economi sylfaenol ar ôl i’r argyfwng o ran iechyd y cyhoedd ddod i ben. Mae’r argyfwng yn dangos pwysigrwydd yr economi sylfaenol, sef y rhan honno o’r economi sy’n cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau…