Newyddion

Complex special education needs – type and timing are important factors

Characteristics closely linked to educational outcomes can vary by individual pupils’ situations and can be the result of a complex interplay between a number of risk factors. For example, being classified as having a disability such as communication difficulties, and experiencing behavioural and mental health problems can increase the risk of losing school days, which…

Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo: Symposiwm Rhithiwr ar gyfer Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa a Myfyrwyr Ôl-raddedig

Cynhaliodd Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru symposiwm ar-lein ar 19 Ionawr ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy’n gweithio ar faterion sy’n ymwneud ag agweddau o ymfudo yng Nghymru neu sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Thema’r symposiwm oedd ‘Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo’. Roedd y cyflwyniadau’n ymdrin â meysydd ymchwil yn amrywio o Eidalwyr…

COVID-19 and the labour market outcomes of disabled people in the UK

The COVID-19 pandemic has highlighted and exacerbated inequalities in society. In doing so, it has reinforced the importance of the government’s ‘levelling up’ policy agenda. In terms of protected characteristics, attention focused most immediately on ethnicity given the differences in health risk posed by COVID-19 and was subsequently concerned with gender as a result of…

Cyllid £17 miliwn ar gyfer ymchwil data cydweithredol yng Nghymru

Mae disgwyl i fenter sydd wedi trawsnewid sut y gall data gweinyddol dienw gael eu defnyddio’n ddiogel i roi cipolwg ar faterion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru barhau, diolch i fuddsoddiad o bron £17 miliwn. Mae Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (YDG Cymru) wedi cael £16,985,944 tan 2026 fel rhan o fuddsoddiad Ymchwil Data Gweinyddol y DU (ADR UK)…

Charting the Impact and Legacy of the Great Homeworking Experiment

In this blog post Alan Felstead of Cardiff University discusses the publication of his new book Remote Working: A Research Overview.  The book provides an accessible overview of the history of remote working and the impact of the massive shifts in the location of work that have occurred because of the global pandemic. One of the…

Dr Igor Calzada ar restr o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth

Mae Dr Igor Calzada yn ymddangos ar restr Apolitical o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth. Gwahoddwyd gweision sifil i enwebu’r academyddion sydd fwyaf dylanwadol i waith y llywodraeth. Mae gwaith Dr Calzada yn plethu trawsnewidiadau digidol, trefol a gwleidyddol, gan roi sylw arbennig i lywodraethau rhanbarthol ar 1. dinasyddiaeth dinas glyfar, 2. meincnodi…

Llyfr newydd ar weithio o bell

Bydd llyfr yr Athro Alan Felstead ar leoliadau gwaith sy’n newid, yn cael ei gyhoeddi ar 21 Ionawr. Mae gweithio gartref wedi dod yn gwbl amlwg yn fyd-eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf, wrth i wleidyddion gynghori ac weithiau roi cyfarwyddyd, y dylai’r rheini sy’n gallu, weithio gartref, er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws. Mae Gweithio…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Lansio adnodd newydd i helpu pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda dementia

Mae profiadau miloedd o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt wedi cael eu defnyddio i greu adnodd newydd sydd â’r nod o fod yn ganllaw cynhwysfawr i gefnogi pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda’r cyflwr. Mae ystod eang o gyngor, adnoddau a phrofiadau pobl wedi’u cynnwys ym Mhecyn Cymorth Byw gyda Dementia,…