‘Cynnal ein Dynoliaeth Gyffredin’


Mae’r Athro John Morgan yn eiriol dros ‘gynnal ein dynoliaeth gyffredin’ yn ei ychwanegiad diweddaraf i’r cyfnodolyn rhyngwladol, Weiterbildung. Mae’r erthygl yn ystyried enghreifftiau o ddelfrydiaeth a realaeth mewn achosion o gydweithio deallusol rhyngwladol a chyfnewidiadau addysgol.

The Politics of International Intellectual Cooperation - article

Bydd yr Athro John Morgan hefyd yn rhoi cyflwyniad ar y pwnc hwn, ar 7 Mehefin 2022, yn rhan o gyfres seminarau ar-lein WISERD.

Darllenwch yr erthygl.


Rhannu