Related people: John Morgan

Seminar ym Moscow

Cyflwynodd yr Athro John Morgan, Cymrawd Emeritws Leverhulme, ddau seminar ym Moscow yn ystod mis Hydref.

Roedd yr Athro Morgan ar ymweliad ymchwil â Llyfrgell Wladwriaeth Rwsia yn rhan o'i brosiect Leverhulme am UNESCO ac Asiantaethau Arbenigol eraill y Cenhedloedd Unedig a'r Rhyfel Oer Diwylliannol. Siaradodd yn gyntaf yn y Sefydliad Cymdeithaseg yn Academi Gwyddorau Rwsia. Ffrydiwyd y seminar ar ‘Y Gymdeithas Sifil, Newid Cymdeithasol a Dysgu Oedolion’ i ganolfannau rhanbarthol y Sefydliad yn St Petersburg, Rostov on Don ac Yufa Bashkortostan, gyda thua 400 o bobl yn cymryd rhan i gyd.

Roedd yr ail seminar ar ‘Athroniaeth a Deialog mewn Addysg’ ar gyfer myfyrwyr a staff Rwsiaidd a rhyngwladol ym Mhrifysgol ‘Cyfeillgarwch Pobl‘ Rwsia. Sefydlwyd hwn ym 1960 a'i enwi'n ddiweddarach er anrhydedd i Patrice Lumumba, prif weinidog cyntaf Gweriniaeth Ddemocrataidd annibynnol y Congo, a lofruddiwyd gan wrthwynebwyr gwleidyddol ym 1961.

Ffotograff: Y seminar yn y Sefydliad Cymdeithaseg, Academi Gwyddorau Rwsia, 16 Hydref 2019.


Share