Mae’r Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth (2012) yn casglu data am beth mae pobl yn ei wneud yn y gwaith, pa sgiliau maen nhw’n eu defnyddio a sut maen nhw’n gweithio.
Dyma’r chweched mewn cyfres o arolygon sampl cynrychioliadol o weithwyr ym Mhrydain sy’n ymestyn yn ôl dros 30 mlynedd. Mae’r arolygon trawstoriadol hyn yn cynnig ffordd o gofnodi ac egluro’r newidiadau ym mhatrymau ansawdd swyddi a sgiliau dros amser.

Yn 2012, arolygwyd cyfanswm o 3,200 o weithwyr gyda 1,108 ohonynt yn cael eu holi dwy flynedd yn ddiweddarach mewn arolwg dilynol byrrach. Mae’r gyfres yn rhan hanfodol o seilwaith ymchwil y gwyddorau cymdeithasol sydd wedi bod yn sail i lawer o gyhoeddiadau a restrir isod.

Rhestr o gyhoeddiadau hysbys (Saesneg) DOCX, 40.4 KB

Adroddiadau Byr (Saesneg)

 

Front Page of Report

 

Skills at Work in Britain

 

Large investments of time and money are made by government, employers and workers in education and training. For the economy to thrive, the best use needs to be made of the skills produced. This report provides new evidence on whether employers in Britain are doing so and whether jobs are being upskilled.

Report front cover

 

Training in Britain

 

Good quality and extensive training opportunities are essential for increasing the skills of the workforce. This report tracks what has been happening in Britain’s workplaces in recent years.

Report Cover

 

Job Control in Britain

 

Employees’ ability to influence decisions at work is one of the most important factors affecting their motivation and psychological well-being, and is also associated with good physical health. This report examines the trends in different types of employee control in British workplaces, and presents a mixed picture.

Report Cover

 

Fear at Work in Britain

 

Fear at work can take several forms – worry about loss of employment, about unfair treatment and about job status loss in the organisation. This report examines what has been happening in British workplaces over the last decade.

Report Cover

 

Work Intensification in Britain

 

Working hard can be challenging, stressful and costly, but it can also be stimulating, rewarding and financially beneficial. Work intensification was a feature of the early 1990s, after which work effort levelled off. This report tracks what has been happening in recent years.

Report Cover

 

Job-related Well-being in Britain

 

Happiness at work is an important ingredient of national well-being. It can be measured in two core dimensions – ‘enthusiasm’ for, and ‘contentment’ with, the job.

 

 

 

Data

Mae defnyddwyr awdurdodedig yn gallu cyrchu’r setiau data dienw yn y gyfres arolwg  drwy’r Gwasanaeth Data Cymdeithasol ac Economaidd.

  • SN 7467 – Skills and Employment Survey Series, 1986, 1992, 1997, 2001, 2006 and 2012
  • SN 7466 – Skills and Employment Survey 2012
  • SN 6004 – Skills Survey, 2006
  • SN 4972 – Skills Survey, 2001
  • SN 3993 – Skills Survey, 1997
  • SN 5368 – Employment in Britain, 1992
  • SN 2798 – Social Change and Economic Life Initiative, 1986