Mae hwn yn brosiect gan gydweithwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd a WISERD mewn cydweithrediad â’r  Ymgyrch Dillad Glân (CCC). Mae’n seiliedig ar ddyfarniad IAA cynharach ESRC a gwblhawyd ym mis Mawrth 2019. Ffocws ein gwaith yw gwella a datblygu’r gronfa ddata a ddefnyddir gan CSC i gofnodi a monitro ei fecanwaith Apeliadau Brys.

Mae CSC yn gorff anllywodraethol rhyngwladol a sefydlwyd ym 1989. Mae’n cydweithio’n agos ag ystod o bartneriaid cymdeithas sifil fel cynghrair fyd-eang sydd wedi ymrwymo i wella amodau gwaith a grymuso gweithwyr yn y diwydiannau dillad a dillad chwaraeon byd-eang. Mae ei system Apeliadau Brys yn fecanwaith annibynnol lle gall amddiffynwyr hawliau dynol (HRDs) ar lawr gwlad apelio am gymorth pan fydd angen eiriolaeth a lobïo rhyngwladol arnynt i gefnogi eu gweithredoedd, neu fel ffynhonnell ateb brys ar lefel leol

Apeliadau Brys: Data a Phrosiect Rhannu Dysgu ESRC GCRF

ES/T009918/1