Prosiectau Ymchwil

Rhwydweithiau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 8 canlyniad
Rhwydwaith Lles

Mae’r rhwydwaith hwn ar gyfer academyddion sydd wrthi’n gwneud ymchwil ryngddisgyblaethol a/neu amlddisgyblaethol i les ac yn ei hyrwyddo ar draws meysydd polisi ac mewn cyd-destunau statudol ac anstatudol sy’n seiliedig ar ymarfer. Mae’r rhwydwaith yn ceisio hyrwyddo ymchwil i les, a hynny mewn gwahanol ddisgyblaethau sy’n cynnwys athroniaeth gymdeithasol a gwleidyddol, polisi cymdeithasol, cymdeithaseg,…

Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad Ymchwil Mudo Cymru. Rhwydwaith ymchwil newydd yw hwn, a gydlynir gan Dr Catrin Wyn Edwards a Rhys Dafydd Jones (ill dau o Brifysgol Aberystwyth). Ymrwyma’r rhwydwaith i ddatblygu capasiti ymchwil, ac i annog deialog rhwng academyddion mewn sefydliadau Cymreig, a rhwng academyddion ac ymarferwyr. Mae ymfudo yn thema sydd wedi…

Rhwydwaith Ymchwil WISERD am yr Economi Sylfaenol

Ac yntau’n cael ei reoli gan Karel Williams ym Mhrifysgol Manceinion, mae gan y rhwydwaith hwn wefan yn bwrpasol ar gyfer maes datblygedig Ysgolheictod ac Arferion Sylfaenol (https://foundationaleconomy.com/) ac aelodau o sefydliadau rhanddeiliaid a sefydliadau academaidd, sy’n cyfarfod yn rheolaidd yng Nghaerdydd.  Mae’r rhwydwaith wedi adeiladu ar gyllid a roddwyd i Kevin Morgan o Gyfrif…

WISERD Politics and Governance Research Network

The WISERD Politics and Governance Research Network is a multidisciplinary network which brings together scholars who conduct and publish research that centres on Welsh politics and governance, from across the five WISERD partner universities. The Network is jointly led by Dr Matthew Wall and Dr Bettina Petersohn from Swansea University’s Department of Political and Cultural Studies. Network…

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru

The Welsh Housing Research Network brings together researchers and research organisations in Wales in the field of housing. Researchers are exploring housing issues via a multitude of disciplines ranging from the social sciences and economics to architecture and health. Moreover, network members are drawn from academia, government, the voluntary sector and the private sector. This…

Rhwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth

Dyma gylch gwaith Rhwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth WISERD:  Dod â phobl ynghyd o’r sectorau academaidd; cyhoeddus; preifat; polisi a’r trydydd sector ynghyd sydd â diddordeb mewn ymchwil. Hwyluso cyfathrebu rhwng aelodau grŵp drwy gyfrwng y wefan; cyfarfodydd; cyfarfodydd cymdeithasol; seminarau; cynadleddau a dulliau eraill. Rhoi lleoliad ar gyfer trafod a lledaenu ymchwil gyfredol…

PATCCh Network

About PATCCh The Place-based Approaches To Climate Change research network (PATCCh) unites and develops perspectives from academics, researchers, and industry experts on the concepts of place and climate change, to exchange knowledge on notions of sense of place in relation to climate change. It bridges social science and scientific approaches to climate change from a…