Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Report front cover
Cynllun Peilot Astudio Dramor: Adroddiad Pennu Cwmpas Yr Adroddiad Terfynol

Yn Ionawr 2018, penododd Llywodraeth Cymru gwmni Ymchwil OB3, ar y cyd â Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd, i gyflawni astudiaeth pennu cwmpas ar gyfer cynllun peilot astudio dramor. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnal cynllun peilot i archwilio pa mor ymarferol yw ymestyn y pecyn…