Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Briefing front page
Gwerthuso, Effaith a Chanlyniadau ym maes gweithio gyda phlant ac ieuenctid wrth hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol

Er gwaethaf elfennau cyffredin i’w gwaith a’r cyfleoedd a’r heriau a wynebir ganddynt, cyn y gweithdy hwn, ychydig iawn o ryngweithio a fu rhwng mudiadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ym maes hyrwyddo iaith ar draws y pedwar achos: Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. O ganlyniad, nod y gweithdy oedd…