Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Report cover
Gwerthusiad o Dechrau’n Deg: Deilliannau Addysgol

Nod rhaglen Llywodraeth Cymru, Dechrau’n Deg, yw gwella cyfleoedd bywyd plant ifanc sy’n byw yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae pedair hawl gan deuluoedd â phlant sydd hyd at bedair oed: Gofal rhan-amser o ansawdd i blant dwy i dair oed, yn rhad ac am ddim Gwasanaeth a chymorth ymweliadau iechyd gwell…