Newyddion

Comparing the changing fortunes of trade unions across Great Britain

In our last blog post we looked at how WISERD’s free interactive mapping tool UnionMaps reveals the complex patterns in trade union membership that exist across Great Britain. Analysis revealed that the overall downward trend in union density that is observed across Great Britain as a whole masks very different local fortunes for the trade…

Mapping the uneven decline of union membership in Great Britain

Recent waves of strike action by nurses, train drivers, ambulance drivers, university lecturers, teachers and others besides has highlighted the prominent position that trade unions continue to hold within the UK. An important factor that determines the power and influence of trade unions, either within an organisation or across a sector, is the proportion of…

Mae’r dull trafnidiaeth yn dylanwadu ar gyfleoedd hamdden

Cyhoeddwyd papur newydd yn WISERD gan Andrew Price, Mitchel Langford a Gary Higgs ym Mhrifysgol De Cymru yn ddiweddar yn y cyfnodolyn, Case Studies on Transport Policy. Gan ddefnyddio data cyfleusterau chwaraeon gan Chwaraeon Cymru a data ffynhonnell agored ar leoedd gwyrdd, mae’r tîm yn ymchwilio i’r amrywiadau o ran y gallu i fwynhau cyfleoedd…

Senarios IMAJINE yn cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd Polisi Cydlyniant yr UE

Yn nhrydedd Gynhadledd Polisi Cydlyniant yr UE yn Zagreb ym mis Tachwedd, cyflwynodd yr Athro Michael Woods ganfyddiadau prosiect IMAJINE Horizon 2020, sy’n cael ei arwain gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (CWPS) a WISERD. A hithau wedi’i threfnu ar y cyd gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Polisi Rhanbarthol a Threfol y Comisiwn Ewropeaidd, y Gymdeithas Astudiaethau…

Gwrthbwyso dyfodiad y robotiaid: archwilio’r rhagolygon ar gyfer dynion ifanc ar y cyrion mewn ardaloedd ôl-ddiwydiannol

Dyfodol gwaith Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae penawdau yn y cyfryngau fel: ‘Mae’r robotiaid yn dod i wneud eich swydd chi: a hynny’n gynt nag yr ydych yn meddwl‘ wedi dod yn fwyfwy amlwg. Mae straeon o’r fath yn y cyfryngau yn deillio o ymchwil ar ddyfodol gwaith ac effaith technolegau newydd ac awtomeiddio,…

Adroddiad newydd WISERD ar Fargen Twf Gogledd Cymru

Fel rhan o raglen ymchwil Canolfan Cymdeithas Sifil a ariennir gan ESRC WISERD, mae tîm o ymchwilwyr WISERD wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar y broses o ddatblygu a gweithredu Bargen Twf Gogledd Cymru (NWGD), yn seiliedig ar arsylwadau o gyfres o gyfweliadau gyda rhanddeiliaid rhwng mis Gorffennaf i fis Rhagfyr 2021. Cynhaliwyd pymtheg cyfweliad o…

Welsh teachers lose hundreds of working hours acting as translators

Hundreds of working hours are wasted due to schoolteachers lacking a centrally shared language resource. Despite recent developments in use of the virtual learning platforms like Hwb (available to Welsh schools for free since 2012), teachers lacking Welsh-language resources for their classroom are unable to access translations of other resources. Under the current system, if…

YDG Cymru yn datgelu rhaglen waith yn Senedd Cymru

Heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr) mae YDG Cymru wedi datgelu eu Rhaglen Waith Arfaethedig a fydd yn helpu i daflu goleuni ar y materion allweddol y mae Cymru a’r DU yn eu hwynebu. Mae Rhaglen Waith Arfaethedig YDG Cymru 2022-2026 yn amlinellu’r deg maes thematig y bydd tîm YDG Cymru yn canolbwyntio eu hymchwil arnynt…

WISERD yn croesawu ysgolhaig gwadd rhyngwladol, yr Athro Charles Sabel

Yn gynnar ym mis Tachwedd 2022, roeddem yn falch iawn o groesawu’r Athro Charles Sabel o Ysgol y Gyfraith Columbia fel ysgolhaig gwadd rhyngwladol WISERD. Ymunodd yr Athro Sabel â ni yn sparcIspark am wythnos o ddigwyddiadau a thrafodaethau am ei waith ar lywodraethu arbrofol. Dechreuodd yr ymweliad gyda gweithdy dwys a oedd yn ymdrin…

20fed Penblwydd Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC

I ddathlu 20 mlynedd o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), cynhaliodd WISERD ddau digwyddiad yn yr Ŵyl eleni, gyda’r nod o dynnu sylw at un o’n prosiectau ymchwil addysg parhaus ac adnodd data defnyddiol sy’n ein helpu i ddeall ein trefi a’n hardaloedd lleol yn well. Dechreuon ni gyda gweminar…